Foundation

RECORDING FROM ART MINTAKA FESTIVAL 2023:


One of the most important missions of the ART MINTAKA Foundation is to promote Polish contemporary music and its creators.

We are fulfilling this task at the ART MINTAKA Christmas Festival, during which we have premiered commissioned works - all recorded and successively made available online.

FINALLY we are presenting you  5 compositions:


1. Nikolet Burzynska - Imbody

watch on YouTube

2. Aleksander Nowak - Revolutions

watch on YouTube

3,4,5 ....available soonART MINTAKA  FESTIVAL  2023

watch the promo video

plakat fest korekta 2 2023 

ART MINTAKA  FESTIVAL  2023


8-10.12.2023, 19.30 

MOB / Bydgoszcz / Gdańska 4 Free entrancePROGRAM:


FR 08.12.2023 / 19.30 

Piotr Nowicki – piano

 M. Feldman - Palais de Mari
 P. H. Lang - 5 Klavierstücke
 H. Zapf - La salita a Bellegra - un verso per piano                                                                                              
 G. Pritchard - From time to time


Agnieszka Bartoszewicz – flutes, Marcin Chiliński – guitar, Gustaw Bafeltowski – cello, Robert Bartoszewicz - tuba

A. Zagajewski - Composition aritmetique na flet piccolo i ścieżkę mono                                                                      
M. Ohana – Tiento  for guitar
Z. Bargielski - Notturno wersja III na flet i gitarę
N. Burzyńska - Imbody for flute, guitar, cello and tuba* (premiere perf.)       SOB 9.12.2023 / 19.30 

Miłosz Pękala - percussion, video, electronics


C. Cangelossi - Bad Touch
S. Krakowski - Eleven Hard Samba 
M. Pękala - Radio
I. Silva - Your Trash
J. Alvarez – Temazcal

 

Raphael Rogiński – guitar

R. Rogiński - Talán for solo guitar  (new album`s premiere)  


Agnieszka Bartoszewicz – flutes, Marcin Chiliński – guitar, Gustaw Bafeltowski – cello, Robert Bartoszewicz - tuba                     

         

R. Gorzycki – Osobliwość Calabiego-Yau for flute, guitar, cello and tuba* (premiere perf.)           
M. Stańczyk – Quatre chants sur ce qui ñ'existe plus - na 4 instrumenty melodyczne* (premiere perf.)       


ND 10.12.2023 / 19.30 
SPECJALNY KONCERT KOPERNIKAŃSKI


Herbert Piano Trio

Bartłomiej Wezner – piano, Joanna Kreft – violin, Dominik Płociński – cello


K.-M. Murphy – Give me Phoenix wings to fly                                                                                                                               
R. Gorzycki – Oedipus
H. Kulenty – Cradle Song
P. Mykietyn - Choć doleciał Dedal


Agnieszka Bartoszewicz – flutes, Marcin Chiliński – guitar, Gustaw Bafeltowski – cello, Robert Bartoszewicz - tuba

M. Pasieczny – Anamnesis / After Tōru Takemitsu for cello and guitar
M. Schmitt - Fünf Jodler und Juchetzer na  cello solo
K. Saariaho – Mirrors for flute and cello 
A. Nowak – Rewolucje for flute and tuba* (premiere perf.)       
Organizator: Fundacja Polskiej Muzyki Kameralnej – ART MINTAKA
Współorganizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Partnerzy: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Fundacja PZU, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, PWM Edition
Projekt współfinansowany z budżetu miasta Bydgoszczy
Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sponsorzy: Yamaha Music, Yama – Nissan, Suzuki, Dacia, Renault, SsangYong Dealer, Agencja reklamowa VST
Patroni medialny: Polskie Radio PiK, Polmic, Glissando
Sfinansowano ze środków Fundacji PZU


plakat fest korekta 2023 szczeg


International Jazz Day 2023

SDJ PLAKAT SMALLART MINTAKA FESTIVAL 2022festiwal 2022 bik
 ART MINTAKA FESTIVAL
16-18.12.2022;

MOB, Bydgoszcz, ul. Gdańska 4

Free entrance  for all festival events

PROGRAM:16.12.2022 (pt.)
1) Recital Stypendystów Szymona Nehringa  i Fundacji ART MINTAKA:

Georgi Vasilev - fortepian: Anton Webern  - Wariacje op. 27
Jan Widlarz  -  fortepian: Kazimierz Serocki - Suita Preludiów (I-IV)
Jan Bieniasz - fortepian: Gyorgy Ligeti - Piano Etude XIII

2) Adam Kałduński -  fortepian: Olivier Messiaen - Vingt regards sur l’enfant-Jésus - I. Regard du Père; Leos Janacek - Sonata 1 X 1905; Issac Albeniz - Iberia, tom III: El Albaicin; Sergiusz Prokofiew - 7. Sonata op. 83

3)  NeoQuartet - Karolina Piątkowska-Nowicka - I skrzypce, Paweł Kapica - II skrzypce, Michał Markiewicz - altówka, Krzysztof Pawłowski - wiolonczela:  
Paweł Szymański - to tylko muzyka na elektryczny kwartet smyczkowy i elektronikę; Aleksandra Kaca -  Neve  na elektryczny kwartet smyczkowy i elektronikę (*prawykonanie)
17.12.2022 (sob.)
1) Adam Kałduński -  fortepian:  
Aleksander Skriabin - Pięć Preludiów op. 16; Karol Szymanowski -  Mazurki op. 62 (wybór); Michał Dobrzyński - Dwa preludia; Zbigniew Bargielski - Elegia, Kołysanka i Kaprys; Paweł Mykietyn - Cztery Preludia; Hanna Kulenty - AtlantissSolo


2) RebelDuo - Dorota Nowak - sopran, Sara Wienczek - akordeon:
 Pawel Sławiński - Spacer po słowach; Marcin Wierzbicki - Ikebania; Zbigniew Bargielski - Kilka minut obecności … czyli poemat domniemany;  Stanisław Moryto - 5 Pieśni do słów Tadeusza Kobierzyckiego

 3) NeoQuartet - Karolina Piątkowska-Nowicka - I skrzypce, Paweł Kapica - II skrzypce, Michał Markiewicz - altówka, Krzysztof Pawłowski - wiolonczela:  
Witold Lutosławski - String Quartet; Rafał Gorzycki - Requiem  na kwartet smyczkowy, elektronikę i syntezator mowy   (*prawykonanie)
18.12.2022 (nd.)
1) Kamil Pater - gitara, elektronika:  Kamil Pater - Guitar Solo Set


2) NeoQuartet - Karolina Piątkowska-Nowicka - I skrzypce, Paweł Kapica - II skrzypce, Michał Markiewicz - altówka, Krzysztof Pawłowski - wiolonczela:  
Wojciech Błażejczyk - PostQuartet na kwartet smyczkowy i elektronikę  (prawykonanie); Aleksander Kościów - Noumen IV na kwartet smyczkowy z elektroniką (*prawykonanie)

3) Szymon Nehring - recital fortepianowy:
Claude Debussy: 6 preludiów z 1 zeszytu; Herman Nehring- 2 Romanse, Humoreska op. 5, 3 preludia op. 10;  Franz Liszt - Les cloches de Geneve, Vallée d’Obermann


Wszystkim koncertom towarzyszą prezentacje prac  Krzysztofa Gruse

* Prawykonywane dzieła festiwalowe zamówione są przez Fundację ART MINTAKA


Organizator: Fundacja Polskiej Muzyki Kameralnej – ART MINTAKA

Współorganizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskego w Bydgoszczy , Fundacja PZU

Sponsorzy: Yamaha, Yama – Nissan, Suzuki, Dacia, Renault, SsangYong Delaer, Agencja reklamowa VST

Patroni medialny: Polskie Radio PiK, Polmic

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Bydgoszczy

Sfinansowano ze środków Fundacji PZUdzień jazzu 2022 plakat


clik for more details- fb


INTERNATIONAL JAZZ DAY  - 30.04.2022 - MŁYNY ROTHERA IN BYDGOSZCZ, 16.00-21.30

1. Marek Malinowski Scratching Fork 16.10-16.55
2. Mese Quartet - kwartet smyczkowy 17.10-17.40
3. Olszewscy + Piotr/Antoni/Maksymilian feat. Maciej Sikała 17.55-18.40
4. Rafał Gorzycki Trio feat. Irek Wojtczak 18.55-19.30
5. Maja Babyszka – solowy recital fortepianowy 19.45-20.20
6. Lemańczyk/Tokaj/Frankiewicz Acoustic Trio 20.30-21.30


Financially supported by Bydgoski Budżet Obywatelski

bbo small


FEST 2021 POSTER


PROGRAM :


16.12.2021 20.00
Grażyna Pstrokońska-Nawratil - SudavikSonata
 - Wojciech Woźniak (fotography)


17.12.2021 20.00
Rafał Gorzycki - People of Wool
- Wacław Kuczma (paintings)


18.12.2021 20.00
Artur Zagajewski - 7
plastyka - Wojciech Woźniak (fotography)


19.12.2021 20.00
EPILOG: New music in Cinema

Jarosław Piskozub - Między brzegami ( documentary)
Karolina Sprecht - Nieprawdopodobnie Elastyczny Człowiek (cartoon)
music– TheGreatestGonzo


WYKONAWCY:

Tomasz Gluska - tr
Mateusz Szwankowski - cl
Micha Edgar Kot - viola, laptop
Joanna Czapińska -  pno
Rafał Gorzycki - perc, electronisc


Anna Szarapka - hosted
Kamil Kęska - sound engineer
Jarosław Piskozub -  video


clik for more details- fbSTATUT FUNDACJI  
POLSKIEJ MUZYKI KAMERALNEJ – ART MINTAKAPostanowienia  ogólne


§ 1


Fundacja pod nazwą:   Fundacja Polskiej Muzyki Kameralnej – Art Mintaka, zwana dalej Fundacją, a w skróconej formie: Fundacja Art Mintaka, ustanowiona przez Daniela Gorzyckiego i Rafała Gorzyckiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Agatę Górecką, zastępcę notarialnego notariusza Piotra Góreckiego w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej 1, repetytorium A nr 4227/2017 w dniu 20.10.2017 roku. Fundacja  działa na podstawie przepisów prawa polskiego z ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz niniejszego statutu.§ 2


Fundacja posiada osobowość prawną


§ 3


Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz


§ 4


Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem


§ 5


Czas działania fundacji jest nieokreślony.


§ 61. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

3. Fundacja dla swoich celów może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci  ze skróconą lub pełną nazwą.


§ 7


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cele i zasady działania§ 8


Cele Fundacji to:


 1. Propagowanie i promocja polskiej muzyki kameralnej, dzieł z tego kręgu oraz ich twórców,

 2. Stworzenie Centrum Sztuki Mintaka prezentującego polska muzykę kameralną, inne dziedziny i dyscypliny sztuki oraz działania interdyscyplinarne,

 3. Tworzenie  rynku pracy dla artystów i twórców oraz zamawianie nowych utworów muzycznych, dzieł sztuki, spektakli, filmów oraz działań łączących różne dziedziny sztuki, różną obsadę, różnych twórców i formy,

 4. Rozwój istniejących i kreowania nowych języków w polskiej muzyce współczesnej, nowej, kameralnej, improwizowanej, elektronicznej, jazzowej, rozrywkowej, alternatywnej, hip-hopowej rap i innych,

 5. Integracja środowisk twórczych  specjalizujących się w różnych dziedzinach oraz dyscyplinach sztuki: muzyce, sztukach pięknych – malarstwie, rzeźbie, instalacjach i performance, literaturze, teatrze, filmie, tańcu, fotografii,

 6. Rozwój intelektualny społeczeństwa na terenach miejskich i wiejskich oraz zwiększenie jego świadomości w zakresie czerpania z bogactwa  kultury i sztuki,

 7. Wspieranie rozwoju kulturalnego na terenie Polski oraz rozwój różnych form aktywności twórczej i popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki,

 8. Przybliżenie zagadnień sztuki wysokiej szerokiemu odbiorcy, w tym dzieciom, również w wieku przedszkolnym, seniorom, osobom z utrudnionym dostępem do dóbr kultury i wykluczonym,

 9. Prowadzenie programów badawczych dokumentujących  aktualne zjawiska muzyki i sztuki współczesnej, filmu, dóbr kultury, historii sztuki,  historii, filozofii, idei oraz etyki, psychologii.


§ 9


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


 1. Działania w  Centrum Sztuki Mintaka, integrujące i  prezentujące dzieła aktualnych twórców i artystów wielu dziedzin sztuki z naciskiem na polską muzykę kameralną,

 2. Stworzenie i udostępnienie  pełnej infrastruktury muzycznej, koncertowej, wystawienniczo-ekspozycyjnej oraz scenicznej, umożliwiającej  twórcom pracę nad dziełami jak i ich późniejszą prezentację,

 3. Ogłaszanie konkursów oraz zlecanie zamówień na  utwory muzyczne, dzieła sztuki, prace literackie, spektakle, filmy oraz działania  łączące różne dziedziny sztuki, obsadę, różnych twórców oraz formę,

 4. Organizację festiwali, koncertów, recitali, prób otwartych,

 5. Organizację pokazów premierowych, prawykonań, wernisaży i wystaw, przedstawień i spektakli, projekcji filmowych oraz wideo,

 6. Organizację kursów, warsztatów, „klinik”, rezydencji artystycznych, sympozjów, wykładów, „drzwi otwartych”,  plenerów i pokazów wyjazdowych,

 7. Realizację nagrań audio i wideo, produkcję filmów dokumentalnych i fabularnych, programów telewizyjnych, fonogramów, spektakli, instalacji,

 8. Wydawnictwo i publikacje  współczesnych dzieł muzyki i sztuki kameralnej, badań i analiz naukowych, tekstów literackich,  albumów, katalogów, programów, partytur, produkcji filmowej, wszelakich publikacji internetowych na dostępnych nośnikach analogowych i cyfrowych,

 9. Prowadzenie badań naukowych i dokumentacyjnych  dotyczących kultury i sztuki, filozofii, idei, etyki oraz udostępnianie i upowszechnianie  informacji z wyżej wymienionych obszarów poprzez Internet, najnowsze technologie informatyczne oraz  analogowe i fizyczne,

 10. Pozyskiwanie środków materialnych do realizacji celów Fundacji,

 11. Współpracę  z władzami samorządowymi, państwowymi, rządowymi i międzynarodowymi finansującymi działania w zakresie celów Fundacji,

 12. Współpracę  z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym  w celach działania Fundacji.

 13. Wsparcie lokalnych artystów poprzez prezentację ich dzieł, archiwizowanie i  pomoc w realizacji projektów.
Majątek i dochody Fundacji§ 101. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1300 (tysiąc trzysta) złotych oraz inne mienie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

3. Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych a  nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na realizację tych celów.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym jej majątkiem.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

d) nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 11


1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:


a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji, dofinansowań, subwencji oraz grantów,

c) dochodów uzyskanych z aukcji, kwest, akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych,

d) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji

e) dochodów z odpłatnej działalności statutowej

f) innych wpływów


2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


3. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.§ 12

1. Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego, która obejmuje:

a) organizowanie i finansowanie:

- nieodpłatnych festiwali, koncertów, spektakli teatralnych i tanecznych, warsztatów artystycznych, konkursów, wystaw, spotkań (PKD 90.01.Z)

- utrwalania i nieodpłatnego rozpowszechniania wydarzeń artystycznych na wszystkich polach eksploatacji, z zachowaniem praw autorskich twórców (PKD 59.20.Z)

- nieodpłatnych pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.5)

b) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji (PKD 94.99.Z)


2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

a) organizowanie i finansowanie:

- festiwali, koncertów, spektakli teatralnych i tanecznych, warsztatów artystycznych, konkursów, wystaw, spotkań (PKD 90.01.Z)

- pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.5)

- pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51)

b) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza dotycząca wydawnictw o tematyce artystycznej, historycznej i edukacyjnej (PKD 58.1)

c) produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych nagrań dźwiękowych i muzycznych związanych z działalnością artystyczną (PKD 59), w tym:

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)

- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)

- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)

- działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)

- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)

d) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

e) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),

f) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),

g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji (PKD 94.99.Z).

h) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)

i) wynajem sprzętu muzycznego oraz innych składników majątku Fundacji

i) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.2) ) lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1567);

j) sprzedaż przedmiotów darowizny.


3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.Władze Fundacji§ 13

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji składający się z dwóch osób: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

2. Członków Zarządu powołują Fundatorzy na czas nieokreślony.

3. Fundatorzy mają prawo zostać członkami Zarządu Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu lub złożenia pisemnej rezygnacji na ręce drugiego z członków Zarządu.

5. W przypadku ustania członkostwa drugi z członków Zarządu powołuje następcę̨ na miejsce ustępującego Członka Zarządu.

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.§ 14


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań i kompetencji  Zarządu należy:

a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

c) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdania finansowego,

d) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e) tworzenie oraz znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji,

f) powoływanie  i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

g) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,

h) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji oraz jej likwidacji,

i) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją o podobnym celu statutowym

j) zatrudnianie pracowników,

k) oraz podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz w roku oraz są protokołowane,

2. Uchwały Zarządu zapadają̨ jednomyślnie w obecności całego Zarządu Fundacji, a przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób Reprezentacji


§ 16Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy z członków zarządu samodzielnie.


Zmiana Statutu


§ 17


Zmian w statucie Fundacji dokonuje  Zarząd Fundacji.
Połączenie z inną fundacją


§ 18


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.


§ 19


Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje  Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.Postanowienia końcowe§ 20


Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego oraz do innych fundacji.


§ 21


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.


§ 22


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu  na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych celach.


§ 23


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. dotyczące fundacji oraz organizacji  pożytku publicznego